Geschiedenis

De Veerdienst 3 werd in 1898 als stoomschip gebouwd door de scheepswerf van C. Gips & Zonen aan de Lijnbaan te Dordrecht. Opdrachtgever was het Gemeentelijk Vervoerbedrijf Dordrecht (destijds nog het Gemeentelijk Veerbedrijf Dordrecht).

Onderstaande foto's uit de periode 1900-1920 laten de Veerdienst 3 in haar oorspronkelijke staat zien. Klik op de foto's voor een grote versie.

Tot 1910 voer het schip met achter zich een platte sleeppont (voor rijtuigen) tussen Dordrecht en Papendrecht. Vervolgens heeft het schip van 1910 tot 1929 dienst gedaan als pont voor voetgangers en fietsers tussen Wieldrecht en ‘s Gravendeel. Hierna werd het schip tijdelijk uit de vaart genomen en in de Nieuwe Haven te Dordrecht afgemeerd.

Ombouw tot motorschip

In de dertiger jaren besloot het gemeentebestuur het schip te laten ombouwen voor een meer representatieve functie. Dit gebeurde bij de Scheepswerf Koopman aan de Lijnbaan. De stoomketel werd vervangen door een motor en op het achterdek werd een kajuit met daarboven een overdekt promenadedek gebouwd. Voor assistentie bij calamiteiten werd op het voordek een brandblusinstallatie opgesteld.

Vervolgens werd de Veerdienst 3 vele jaren gebruikt als sleepboot, ijsbreker en drijvende brandspuit. Ook werden er tochten gemaakt met het gemeentebestuur, de brandweer en belangrijke gasten van de stad.

Wonder boven wonder is het schip de oorlog van 1940-1945 goed doorgekomen, waarschijnlijk door zijn functie als blusboot. Direct na de oorlog werd het schip gemoderniseerd. Menigmaal (vanaf 1960 zeventien maal) is de Veerdienst 3 uitgevaren om branden te blussen. Een zevental daarvan kon men zeker spectaculair noemen. Ook uit deze naoorlogse periode zijn enkele mooie foto's bewaard gebleven. Klik op de foto's voor een grote versie.

Bijzonder is dat zowel Koningin Juliana als ook Koningin Beatrix te gast zijn geweest op Veerdienst 3. In 1958 werd Koningin Juliana met dit schip naar de Julianahaven gevaren, waar ze de naar haar genoemde haven officieel opende. Koningin Beatrix liet zich in 1996 met de Veerdienst 3 naar Zwijndrecht en Papendrecht brengen, waar ze het Beeldenpark Drechtoevers opende.

Door bezuinigingen begin jaren tachtig ging de Veerdienst 3 bijna verloren voor de stad: de gemeente wilde het in 1983 afstoten. Gelukkig waren er in Dordrecht mensen die dit onaanvaardbaar vonden en die dan ook actie ondernamen. Dit resulteerde in de oprichting van de “Stichting Veerdienst III”. Deze stichting heeft met behulp van vrijwilligers het hele schip onder handen genomen en in oude glorie hersteld. De stichting heeft het schip vervolgens vele jaren in de vaart gehouden door het te verhuren als partyschip, waarbij de gemeente Dordrecht eigenaar bleef. Door een tekort aan vrijwilligers zag de stichting zich eind 2017 helaas genoodzaakt om haar werkzaamheden te beëindigen.

Nieuwe eigenaar                     

Sinds 2018 heeft de Veerdienst 3 een nieuwe eigenaar: stichting De Binnenvaart. De exploitatie van het schip is overgenomen door de vrijwilligers van vereniging De Binnenvaart, die ook de museumschepen; duwboot Rene Siegfried en LASHbak CGS 6013 beheren en waarin het enige en unieke Binnenvaartmuseum van Nederland is gevestigd. De Veerdienst III heeft van de gemeente Dordrecht een nieuwe ligplaats toegewezen gekregen in het insteekhaventje aan het Wantij, achter de Rene Siegfried in de wijk Stadswerven, zodat deze historische museale schepen in de directe nabijheid van elkaar liggen.

We hopen dat de Veerdienst 3 hiermee nog lang voor Dordrecht behouden mag blijven!

Overige links

De foto's op deze pagina zijn afkomstig uit de Beeldbank van het Regionaal Archief Dordrecht.


Overigens moet men de Veerdienst 3 uit Dordrecht niet verwarren met een andere oude pont die onder dezelfde naam vaart. Die Veerdienst III is namelijk afkomstig uit Werkendam en werd in 1935 gebouwd in Alphen a/d Rijn. Over dat schip is hier meer informatie te vinden.